Hur mycket vet du om försäljning av sexuella tjänster?

Hur mycket vet du?

Det förekommer mycket myter och fördomar om försäljning av sexuella tjänster. Hur mycket vet du?

Tror eller tycker du att:

1. Försäljning av sexuella tjänster sker framför allt på vissa gator i storstäderna?

Nej, det stämmer inte! Både i Sverige liksom i många andra länder så utgör försäljning av sexuella tjänster på gatan bara en liten del av all försäljning av sexuella tjänster. Man uppskattar att gatuprostitutionen bara utgör ca 15 % av all försäljning av sexuella tjänster i länder som Sverige och Kanada. De flesta sexuella tjänster förmedlas på nätet via sajter som knullkontakten.info och www.knullkontaktis.com samt andra liknande sajter.

2. Sexsäljare är ofta missbrukare eller har varit utsatta för övergrepp i barndomen, de kommer ofta från en arbetarklassbakgrund och har en låg utbildning?

Nej det stämmer inte, även om det finns forskning om försäljning av sexuella tjänster som säger detta. Men den forskningen baserar sig oftast bara på gatuprostitution, eller efter ett selektiv urval där man bara tagit med sexsäljare som är i behov av vård för missbruk eller en destruktiv ångesthantering pga övergrepp i barndomen.

Enligt en ny studie i Kanada – Off-Street Commercial Sex: An exploratory study – finns 80-90 % av alla sexsäljarna utanför gatuprostitutionen. Mer än 90 % av sexsäljarna som deltog i studien och som arbetade utanför gatan hade universitetsutbildning.

Forskaren PhD Charlotte Seib har gjort en djupgående studie om prostitution i Queensland i Australien. Undersökningen visade att var fjärde sexarbetare hade universitetsexamen eller högre och 63 % hade fast anställning inom något annat innan de börja arbeta som sexarbetare.

Människor som har problem med övergrepp i barndomen och missbruk finns inom alla yrkesgrupper och majoriteten av alla missbrukare eller kvinnor som utsätts för övergrepp säljer inte sexuella tjänster.

3. Kunder till sexsäljare har en taskig kvinnosyn och utnyttjar kvinnor, de är ofta våldsamma och lite till typen som ”snuskiga gubbar”?

Nej, det stämmer inte! Både män, kvinnor och par köper sexuella tjänster på sajter som www.eskortlistan.com och www.escortstockholm.net.

De undersökningar som gjorts om sexsäljares kunder visar att det är helt normala människor och man har inte kunnat peka ut att sexköpare finns i en högre grad inom någon speciell grupp av människor.

De flesta kunder söker helt vanlig mjuksex och visar stor respekt för sexsäljaren. Kunderna har samma syn på kvinnor som den genomsnittliga befolkningen.

Sexsäljare erbjuder inte sina tjänster till människor som vill utnyttja någon annan människa sexuellt.

4. Sexsäljare är inte tvingade att sälja sex och njuter av sex med sina kunder?

Helt rätt! Försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning.

Det finns dock en minoritet av sexsäljare som i ett destruktivt syfte säljer sexuella tjänster, i dessa fall kan frivilligheten diskuteras.

Men majoriteten av sexsäljare har gjort ett helt frivilligt val. Alla kvinnor som svälter, har det svårt, missbrukar droger osv. börjar inte sälja sexuella tjänster, Det är bara inom slaveri som människor tvingas att sälja sexuella tjänster.

Många sexsäljare blir både tända och kåta i sitt jobb och njuter mycket av sex de har med sina kunder. Andra håller distans till sina egna känslor av lust och betraktar jobbet mer som ett fysiskt jobb och har sex med sina kunder på ett litet mer mekaniskt sätt.

Graden av eget känslomässigt engagemang kan också givetvis växla precis som det gör i andra arbeten som involverar nära kontakt med andra människor och precis som alla andra människor kan sexsäljare ha tankarna på annat håll under en sexakt.

5. Människohandel och prostitution är samma sak?

Nej, det stämmer inte! Försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt samtycke och en överenskommelse mellan vuxna människor, sexsäljaren och hans/hennes kund[er].

Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om försäljning av sexuella tjänster, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld eller om sexuell människohandel.

6. Försäljning av sexuella tjänster orsakar otrohet?

Nej, det stämmer inte! Försäljning av sexuella tjänster orsakar inte otrohet.

Det finns alltid bakomliggande orsaker hos antingen personen som är otrogen eller i den personens förhållande som är anledningen till otrohet.

7. Jämställdheten mellan könen ökar inte om man arbetar emot prostitution?

Helt rätt! Sexsäljare diskrimineras, och i detta upprätthålls fördomar och stereotyper som även blottar en kvinnosyn där kvinnor ses som osjälvständiga och oförmögna att bestämma över sina kroppar, speciellt när det kommer till frågan om sex. De som säger att män köper sexsäljares kroppar gör sig själva skyldiga till att upprätthålla en ojämställd syn kvinnor där sexsäljare objektifieras som handelsvaror.

Detta synsätt skadar alla kvinnor och jämställdhet kan inte uppnås så länge man låter ett sådant synsätt härska.

Kvinnor och naturligtvis även kvinnliga sexsäljare accepterar inte i Sverige att bli behandlade på ett kvinnoförnedrande sätt och våra män i Sverige behandlar heller inte kvinnor generellt så. I andra länder där man inte kommit lika långt i jämställdhetsfrågor kan förhållandet mellan en sexsäljare och en sexköpare se annorlunda ut och spegla det normgivande förhållande som råder mellan en man och en kvinna i det landet.

8. Sexköpslagen har minskat prostitution och människohandel?

Nej, det stämmer inte! Det finns tendenser som visar att gatuprostitutionen har minskat något sedan sexköpslagen infördes 1999, men gatuprostitution utgör enbart 15 % av all försäljning av sexuella tjänster.

Om man tittar på de kartläggningar som gjorts över hur många sexsäljare det finns som erbjuder sexuella tjänster via Internet i Sverige så har antalet sexsäljare ökat mycket sedan sexköpslagen infördes.

Det är människors behov av sex, människors behov av arbete och pengar som är upphovet till prostitution.

Det finns inga bevis för att människohandel har minskat pga sexköpslagen. Men vi vet genom vår historia att kriminella organisationer tycker om förbud och att en bransch kriminaliseras för då har de en större chans att exploatera den marknaden i det dolda.

Det är inte efterfrågan på en viss sorts arbete eller tjänster i sig som möjliggör människohandel. Människohandel från fattiga länder till rika beror på fattigdom, låga löner och hög arbetslöshet i hemlandet samt bristande information om utlandsarbete, vilket gör att ryska kvinnor är mer förekommande än kvinnor från rikare länder.

9. Prostitution traumatiserar kvinnor och sexsäljare måste räddas ur prostitutionsträsket för deras eget bästa?

Nej, det stämmer inte!

Forskaren PhD Charlotte Seib har gjort en djupgående studie om prostitution i Queensland i Australien.

Undersökningen visade att kvinnliga sexarbetare som arbetar legalt på bordeller eller har licens att arbeta hemifrån som eskorter har en lika hög tillfredsställelse med sitt jobb och mår lika bra psykiskt som kvinnor i den allmänna populationen gör.

I länder där sexarbete erkänns som ett yrke löper sexsäljare mindre risk för skador och är mindre sårbara. I dessa länder drivs frågor om sexarbete som en fråga om jämlikhet och mänskliga rättigheter samt att alla människor ska ha rätt till bra arbetsvillkor och att ingen yrkesgrupp ska diskrimineras.

Sexsäljare är vanliga människor, fullt kapabla att fatta sina egna beslut och vet lika bra som du sitt eget bästa.

10. Sexsäljare och deras kunder sprider könssjukdomar?

Nej, det stämmer inte!

Sexsäljare är mycket måna om sin sexuella hälsa och undersökningar har visat att de praktiserar säker sex betydligt mer än den vanliga befolkningen.

Läs mer på våra sidor som innehåller fakta om försäljning av sexuella tjänster.