Den svenska lagstiftningen kring försäljning av sexuella tjänster har medfört en rad negativa konsekvenser för sexsäljare.

Sexköpslagen har ökat risker och våld mot sexsäljarna i Sverige och kopplerilagen gör det omöjligt för sexsäljarna att kunna arbeta säkert och tryggt.

De som drabbas värst är tyvärr de mest utsatta sexsäljarna, de som säljer sexuella tjänster från gatan, missbrukare och sexsäljare från andra länder. Även nya och/eller unga sexsäljare är mer utsatta för lagstiftningens negativa konsekvenser än vad deras mer erfarna kollegor är.

Nuvarande lagstiftning och den svenska prostitutionspolicyn förstärker horstigmat, den sociala skammen, samt den stereotypa och fördomsfulla bilden som finns kring försäljning av sexuella tjänster.

Sexköpslagen

Sexköpslagen innebär att det är kriminellt att köpa sexuella tjänster i Sverige. Det är dock fortfarande helt lagligt att sälja sexuella tjänster.

En del kunder är rädda för att åka fast för sexköp och det gör att kunderna har blivit mer stressade och nervösa. På gatan måste t.ex. förhandlingen med kunden ske snabbare för polisen kan befinna sig i närheten. Om man marknadsför sina tjänster via Internet så kan en kund föreslå att mötet ska ske på en ödslig plats där ingen kan se en eller kräva ett arrangemang där han inte på det minsta sätt kan bli upptäckt.

Under förhandlingen med kunden så är det därför svårt att idag göra en korrekt riskbedömning.

Beror kundens oro, stress och nervositet på att han är rädd för att åka fast för sexköp eller är det en kund som vill en illa?

Många kunder vågar heller inte uppge sina riktiga namn eller ta kontakt med sexsäljare via registrerade telefonnummer. Få sexsäljare sparar kontaktuppgifter om sina kunder då de är måna om deras integritet. Smittriskerna ökar därför om en sexsäljare blir smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Och om smittskyddsenheten försöker gå ut med en allmän uppmaning om att kunder till sexsäljare bör ta kontakt med dem, så är det få kunder som vågar ge sig tillkänna.

Om en kund träffar en sexsäljare där han misstänker att sexsäljaren är i behov av hjälp vågar inte kunden kontakta t.ex. sociala myndigheter. Sexsäljare på gatan brukade också förr hjälpa nya sexsäljare och om de träffa på en alltför unga människa så kunde de larma sociala myndigheter.

Och om en kund träffar en sexsäljare som han/hon misstänker är utsatt för sexuell människohandel så vågar inte kunden kontakta polisen. Tidigare kunde man på ett bättre sätt bygga bevisning mot människohandlare och hallickar på kunders vittnesmål. Men nu är dessa inte lika benägna att medverka i rättegångar och om de tvingas vittna samtidigt som de själva står åtalade för sexköpsbrott är deras vittnesmål inte lika trovärdiga.

Kunden blir också rättslös pga. sexköpslagen. Det förekommer att kriminella personer lurar till sig kunder med en falsk sexsäljare för att ex. råna dem. Kunden utsätts för hot om anmälan för sexköpsbrott om de går till polisen.

Många som sålt sex från gatan berättat att det har blivit svårare att få direktkontakt med kunder utomhus. De har därför tvingas förlita sig mer på andra kontaktkanaler. Alla har inte möjlighet att marknadsföra sig självständigt via Internet, många behöver hjälp och det är då lätt att man hamnar i händerna på profitörer och hallickar.

Sexsäljare känner sig mer jagade av polisen. Polisen måste vänta tills säljaren och kunden har börjat den sexuella akten innan de kan gripa kunden. Detta är givetvis kränkande för sexsäljaren. Polisen har också ibland i dessa situationer blivit hårdhänta.

Sexsäljare har också berättat att de nätverk mellan sexarbetare som tidigare funnits på vissa prostitutionsgator hade försvunnit eller försvagats efter sexköpslagen. Tidigare har man kunnat varna varandra för farliga kunder, falskskyltade bilar etc., men på grund av den stressigare situationen på gatorna och färre antal sexsäljare anser man att detta nu har blivit svårare.

När prostitution försvinner in i det dolda så är det svårare för myndigheter att fånga upp personer som verkligen behöver hjälp. I Göteborg har många unga kvinnor sökt hjälp för avgiftning av heroinmissbruk och så gott som alla har sålt sexuella tjänster. Men stadens prostitutionsgrupp kommer sällan i kontakt med dessa tjejer för de syns inte på gatan idag. Detsamma gäller unga drogmissbrukare i Malmö.

De ”normala” kunderna har nästan försvunnit från gatan. Det är de med udda sexuella behov och mest snedvriden människosyn som finns kvar. Och sexsäljare på gatan utsätts idag för större risk att rånas, misshandlas och våldtas än tidigare. Vissa sexsäljare följer med polisrädda kunder till undangömda platser, där det inte finns någon hjälp att få.

Den nya situationen på gatan har inneburit också att priserna sjunkit och att det händer att kvinnor som är i akut ekonomiskt behov därför förhandlar bort krav på kondom.

Kopplerilagen

Det är förbjudet enligt kopplerilagen att främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. En hyresvärd är tvungen att säga upp hyreskontrakt om denne får kännedom om att försäljning av sexuella tjänster sker i en av hans/hennes lägenheter.

Sexsäljare i Sverige kan i princip bara arbeta lagligt i bilar, husvagnar eller utomhus på undanskymda platser. Man vågar och/eller vill inte ta emot kunder i sin egen lägenhet och man kanske har svårt att ha råd eller skaffa sig en egen arbetslokal. Få äger ett eget hus där man kan ta emot kunder.

Tar sexsäljaren emot kunder i en lokal eller lägenhet som han/hon hyr, så måste han/hon ständigt vara på sin vakt för att detta inte ska upptäckas.

Det finns sexsäljare som har tvingats betala ockerhyror, blivit vräkta, tvingats byta lokal med kort varsel och över huvud taget varit utelämnade åt värdens godtycke.

Detta medför stress och stora kostnader och det gör det även svårt att planera verksamheten långsiktigt och betala skatt eftersom sexsäljare inte kan veta när de måste ha uppehåll i verksamheten med inkomstbortfall som följd. Och eftersom man måste hålla arbetsplatsen hemlig är man också mer sårbara för potentiellt farliga kunder.

Eftersom ingen annan får ta del av inkomster från försäljning av sexuella tjänster påverkar denna säljares familje- och arbetsrelationer.

Partners och sambos samt straffansvariga barn till sexsäljare kan dömas för koppleri.

Inte heller kan de sexsäljare som vill arbeta tillsammans med andra göra detta. Detta gör att sexsäljare i Sverige blir mer isolerade samt oskyddade för eventuellt hotfulla kunder.

Sociala frågor, skatter och övrigt

Ibland anser sociala myndigheter att man är olämplig som förälder enbart för att man säljer sexuella tjänster. Sexsäljare löper därför alltid risk att förlora vårdnaden om sina barn om det kommer fram att de säljer sexuella tjänster.

Detta är en av de många anledningar som gör att sexsäljare inte vågar söka hjälp hos polisen om de utsatts för övergrepp eller blivit lurade. Förtroendet för polisen liksom för sociala myndigheter är ofta obefintligt eftersom all lagstiftning syftar till att motarbeta försäljning av sexuella tjänster.

Alla har skatteplikt i Sverige, även sexsäljare. Kammarrätten har slagit fast att försäljning av sexuella tjänster är en näringsverksamhet som ska beskattas. Men sexsäljare har inte kunnat registrera företag och ange det verkliga verksamhetsområdet då detta inte accepteras av skattemyndigheten.

Och även om skattemyndigheten accepterar benämningen kan det innebära risker för sexarbetaren att skatta för sådan verksamhet med tanke på familj, bostad och kopplerilagen. Sexsäljare brukar därför ange ett annat verksamhetsområde eller helt avstå från att betala skatt.

Detta innebär att sexsäljare riskerar att bli skönstaxerade. En sköntaxering innebär stora ekonomiska svårigheter, särskilt för de som inte tjänar särskilt mycket, de som inte vet hur man skall överklaga ett beslut om sköntaxering eller inte vill göra det. En sexsäljare som hade planerat upphöra med verksamheten tvingades fortsätta arbeta för att kunna betala en sköntaxering.

Isabella Lund
Sexsäljare, den 6 juni 2007

Källor:

Sexsäljares egna erfarenheter

Magisteruppsats: Synden ideologiserad – Modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare
av Petra Östergren

Artiklar:

Sexköpare rånas och utpressas
av Per Nygren
Publicerad: 2007-06-11 i Göteborgs Posten

Allt fler unga tjejer säljer sig för heroin
av Emma Johannisson
Publicerad: 2007-04-05 i Aftonbladet

Lägesrapport från gatan
av Lina Flyrén
Publicerad: 2007-01-25 i Arbetaren

Kraftigt minskad gatuprostitution
av Ossian Grahn,
Publicerad: 2006-11-15 i Polistidningen

Läs mer om de lagar som styr försäljning av sexuella tjänster:

Sexköpslagen

Historia och bakgrund till sexköpslagen

Könshandel – utredningen bakom sexköpslagen

Beslutet om sexköpslagen samt flytten till brottsbalken

Kopplerilagen

Övriga lagar som berör sex- och erotikarbete